Xe “Một chiều” đi từ “60 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam” đến “10 Trường Sơn, Cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam”, vào lúc “20-03-2024 14:50”

5,200 VND

Danh mục:
All in one