Xe “Một chiều” đi từ “Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Trường Sơn, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam” đến “60 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam”, vào lúc “12-03-2024 15:15”

2,000 VND

Danh mục:
All in one